قالب وردپرس

سهامداران

سیمان دشتستان

 • درصد سهم: 61.02
 • تعداد سهم: 82.371.644

آسفالت طوس

 • درصد سهم: 30.11
 • تعداد سهم: 40.646.622

شرکت ایتوک

 • درصد سهم: 2.45
 • تعداد سهم: 3.312.913

اشخاص حقوقی

 • درصد سهم: 0.32
 • تعداد سهم: 431.242

اشخاص حقیقی

 • درصد سهم: 6.1
 • تعداد سهم: 8.237.579

تأمین کنندگان

کارخانه ما

 • آدرس:
  بوشهر، خورموج
  روستای لاور شرقی

  100 کیلومتری بندر بوشهر

 • 9 الی 88604045-021