صادرات

فروش داخلی

مسئول فروش: آقای خسروی

اطلاعات فروش: صادرات

سیمان خاکستری به صورت فله و پاکت در انواع تیپ های 425-1 / 525-1 / 2 و 5 ؛ کلینکر در انواع تیپ های 425-1 / 525-1 / 2 و 5
FOB- بنادر بوشهر و عسلویه
الف: آنالیز محصول درخواستی؛ ب: درخواست خرید شامل اطلاعات: 1- نوع محصول(فله، پاکت و نوع تیپ مشخص شود) 2-تناژ مورد نظر 3- بندر بارگیری 4- کشور مقصد 5- نحوه پرداخت 6- نام نماینده 7- آنالیز محصول درخواستی(در صورت موجود بودن).
بانک ملی(شعبه بازار تهران): شماره حساب: 0220223840006 ؛ شماره شبا: IR920170000000220223840006

اطلاعات فروش: داخلی

سیمان خاکستری به صورت فله و پاکت در انواع تیپ های 2 و 5
تحویل درب کارخانه
1- برای شخص حقیقی: کارت ملی و فیش واریزی به حساب معرفی شده؛ 2- برای شخص حقوقی: الف: اگر عاملیت فروش سیمان هستید : پروانه کسب، کارت ملی و فیش واریزی؛ ب: برای شرکت ها: اساسنامه، روزنامه رسمی و فیش واریزی
بانک ملی(شعبه بازار تهران): شماره حساب: 0220223840006 ؛ شماره شبا: IR920170000000220223840006

ارسال درخواست(صادرات)

برای ارسال درخواست کلیک کنید


 

ارسال درخواست(فروش داخلی)

برای ارسال درخواست کلیک کنید