شرکت سیمان منــد دشتی

سیمان منددشتی در یک نگاه

بهترین کارشناسان و متخصصان

شرکت سیمان منددشتی مفتخر است که از بهترین و باتجربه ترین کارشناسان و مشاورین در پیشبرد فعالیت های خود استفاده می کند و همواره به داشتن چنین مجموعه ای افتخار می کند.

picture14-1030x651

منابع کارخانه

با توجه به اهميت وجود ذخایر مطلوب براي توليد سيمان ضروري است كه حداقل ذخيره مواد مورد نظر در معادن نزديك و مجاور كارخانه از نظركمي قابليت تامين مواد اوليه مورد نياز خط توليد سيمان را براي يك دوره 50 ساله دارا باشد. لذا پس از مطالعات گسترده، محلي در فاصله 5/2 كيلومتري از محل كارخانه به نام “تنگه سه در ” شناسایی شد كه پس از نمونه برداري و انجام آزمايشات مربوطه مشخص شد 80% مواد اوليه توليد انواع سيمان در این محل قابل برداشت است. 18% مواد اولیه نيز در مجاورت كارخانه مورد شناسايي و اكتشاف قرار گرفت و 2% باقي مانده نيز از ساير نقاط قابل تامين و انتقال مي باشد. لذا با توجه به جميع جهات و عوامل موثر مهم در ارزيابي ها از نظر وجود مواد معدني مورد نياز، مناسب بودن تركيب شيميايي مواد اوليه معدني به لحاظ بافت و ساخت فيزيكي و شيميايي، تركيب آهكي سيمان در ناحيه مورد نظر، طرح مذكور از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه و توجيه پذير ساخته است.


محیط زیست

مشکلات و معضلات محیط زیست و روش های ممانعت در جهت کاهش آلاینده های صنعتی که منجر به تخریب محیط زیست می شود، در سال های اخیر مورد توجه ویژه در کشورهای مختلف از جمله در کشور ایران قرار گرفته است. در طرح احداث کارخانه سیمان مند دشتی و خرید ماشین آلات پیش بینی شده است که از جدیدترین تکنولوژی سیستم های غبار گیری برای حفاظت از محیط زیست استفاده شود. به نحوی که احداث صنعت سیمان را در کنار شهرها و مناطق مسکونی نیز امکان پذیر ساخته است. دستیابی به دانش این سیستم ها در کشور ها نیز با تحقیقات و سرمایه گذاری های زیاد محقق گردیده و نگرانی هایی که متولیان حفاظت از محیط زیست در رابطه با ایجاد این گونه صنایع داشته اند را بر طرف نموده است. علاوه براین با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی شده است که تا شعاع یک کیلومتر اطراف محل احداث کارخانه کاربری فضای سبز داشته باشد.